Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
            70. Fartygsinvesteringar

Statsbudgeten 2015

10. Miljö- och naturvårdPDF-versio

22. Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 17 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8 samt för skyddet av Östersjön, för miljövårdssamarbete mellan Finska vikens kuststater samt för handlingsprogrammet för Östersjöstrategin i syfte att minska utsläppen av näringsämnen (Nutri).

Förklaring:Ändringen av motiveringen till momentet ger möjlighet att avlöna visstidsanställd personal också i uppgifter som ansluter till skyddet av Östersjön, miljövårdssamarbetet mellan Finska vikens kuststater och Nutriprojektet.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 13 760 000
2014 budget 17 160 000
2013 bokslut 14 460 000

70. Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till det anslag som beviljades i budgeten för 2013 kompletteras så att anslaget även får användas till utgifter som föranleds av nödvändiga tilläggsreparationsbehov som uppdagats i samband med den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje.

Förklaring:I och med kompletteringen av motiveringen till detta moment är det möjligt att använda anslaget förutom för planeringen av den grundläggande renoveringen av oljebekämpningsfartyget Hylje även för utgifter som föranleds av nödvändiga tilläggsreparationsbehov som uppdagats i samband med den grundläggande renoveringen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 1 450 000
2014 budget 13 500 000
2013 bokslut 500 000