Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2015

70. IntegrationPDF-versio

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av en höjning av flyktingkvoten med 300 personer till 1 050 personer.


2015 I tilläggsb. 1 500 000
2015 budget 94 827 000
2014 budget 94 680 000
2013 bokslut 102 266 927