Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
            40. Energistöd
       70. Integration

Statsbudgeten 2015

60. EnergipolitikPDF-versio

40. Energistöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 5 440 000 euro.

Fullmakt

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst 65 000 000 euro år 2015.

Förklaring:Avdraget föranleds av att den fullmakt som reserverats för att stödja bioraffinaderiprojekt delvis har blivit oanvänd.

Avsikten är att anslagstillägget på 3 000 000 euro samt tillägget på 30 000 000 euro till bevillningsfullmakten ska användas för stödjandet av bioekonomi och för projekt som stöder kommersialiseringen och ibruktagandet av energiteknologi.


2015 I tilläggsb. -5 440 000
2015 budget 80 908 000
2014 I tilläggsb. -500 000
2014 budget 72 905 000
2013 bokslut 29 282 488