Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       60. Energipolitik
       70. Integration

Statsbudgeten 2015

30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitikPDF-versio

01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 800 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av en överföring av löneutgifter och andra utgifter till NTM-centralernas gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter under moment 32.01.02 (-17 årsv.).


2015 I tilläggsb. -800 000
2015 budget 153 886 000
2014 III tilläggsb. 165 000
2014 I tilläggsb. 2 500 000
2014 budget 156 961 000
2013 bokslut 160 975 000

45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 200 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att förbindelser får ingås till ett belopp av högst 41 678 000 euro år 2015.

Förklaring:Anslagstillägget på 3 200 000 euro och tillägget på 20 000 000 euro till bevillningsfullmakten föranleds i huvudsak av den tilläggssatsning som behövs för den förutseende förnyelsen av näringsstrukturen och för hanteringen av strukturomvandlingar. Tillägget till fullmakten används till utvecklingsbidrag till företag, främst små företag, för skapande av ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser i områden som hotas av eller som drabbats av förlorade arbetstillfällen.

Tillägget till bevillningsfullmakten beräknas föranleda staten utgifter till ett belopp av 3 200 000 euro år 2015, 7 200 000 euro år 2016, 6 000 000 euro år 2017 och 3 600 000 euro år 2018.


2015 I tilläggsb. 3 200 000
2015 budget 24 980 000
2014 II tilläggsb. 500 000
2014 budget 29 239 000
2013 bokslut 24 176 476

51. Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till de återbetalningar till EU som föranleds av projekten inom Europeiska globaliseringsfonden.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 563 899 000
2014 II tilläggsb. 3 000 000
2014 I tilläggsb. -2 500 000
2014 budget 503 975 000
2013 bokslut 579 254 000