Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
          63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2015

20. Jordbruk och livsmedelsekonomiPDF-versio

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet dras det av 650 000 euro.

Förklaring:Av minskningen föranleds 400 000 euro av en överföring till moment 30.20.47 som är avsett för utvecklingsåtgärder och säljfrämjande åtgärder inom potatisbranschen och 250 000 euro av en överföring till moment 30.20.61 avsett för finansiering av utvecklingsprojekt inom hästhushållningen.


2015 I tilläggsb. -650 000
2015 budget 325 400 000
2014 budget 498 800 000
2013 bokslut 511 000 000

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 19 000 000 euro.

Förklaring:Vid ändring av anslaget har som tillägg beaktats 10 700 000 euro i EU:s krisstöd för mjölk och som avdrag 29 700 000 euro, som på grund av den preciserade betalningstidtabellen ska betalas först 2016.


2015 I tilläggsb. -19 000 000
2015 budget 531 000 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 530 000 000
2013 bokslut 523 245 713

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 30.20.40 och avsett för utvecklingsåtgärder och säljfrämjande åtgärder inom potatisbranschen.


2015 I tilläggsb. 400 000
2015 budget 3 509 000
2014 III tilläggsb. 3 175 000
2014 budget 5 349 000
2013 bokslut 3 293 000

61. Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966).

Förklaring:Anslaget är en överföring från moment 30.20.40 och avsett för finansiering av utvecklingsprojekt inom hästhushållningen.


2015 I tilläggsb. 250 000