Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
          63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2015

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

41. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 14 800 000 euro.

Förklaring:Det behövs uppskattningsvis ett anslag på högst 18 000 000 euro, och därför minskas anslaget med 14 800 000 euro. Minskningen föranleds främst av den låga räntenivån.


2015 I tilläggsb. -14 800 000
2015 budget 32 800 000
2014 III tilläggsb. -16 400 000
2014 budget 31 400 000
2013 bokslut 11 251 114

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 12 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av utgifter som förorsakas av sådana beslut om utbetalning som hänför sig till programperioden 2007—2013.

Anslagsökning (mn euro)

Program Budget Tilläggsbudget-
propositionen
Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) sammanlagt1) 70,500 12,000 82,500
— varav bredbandsprojekt 10,000 5,000 15,000
— varav tekniskt bistånd 4,300 - 4,300
Alla sammanlagt 70,500 12,000 82,500

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.


2015 I tilläggsb. 12 000 000
2015 budget 70 500 000
2014 III tilläggsb. 7 000 000
2014 budget 86 200 000
2013 bokslut 69 216 978

62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av utgifter som förorsakas av sådana beslut om utbetalning som hänför sig till programperioden 2007—2013.

Anslagsökning (mn euro)

Program Budget Tilläggsbudget-
propositionen
Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013) sammanlagt1) 73,400 2,000 75,400
— varav tekniskt bistånd 5,300 - 5,300
Alla sammanlagt 73,400 2,000 75,400

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.


2015 I tilläggsb. 2 000 000
2015 budget 73 400 000
2014 III tilläggsb. 7 000 000
2014 budget 80 900 000
2013 bokslut 66 514 711

64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 22 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget kan minskas med sammanlagt 22 000 000 euro eftersom de utgifter som beräknats för programperioden 2014—2020 är mindre än beräknat. De anslag som nu minskas ska budgeteras senare under programperioden 2014—2020 i enlighet med det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts av kommissionen och genomförandet av programmet.

Anslagsminskning (mn euro)

Program Budget Tilläggsbudget-
propositionen
Sammanlagt
       
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2014—2020) sammanlagt 55,020 -22,000 33,020
— varav tekniskt bistånd 4,200 - 4,200
Programkorrigeringar 0,100 - 0,100
Alla sammanlagt 55,120 -22,000 33,120

Beräknad fördelning av anslagen (mn euro)

  Budget Tilläggsbudget-
propositionen
Sammanlagt
       
Sammanlagt 55,120 -22,000 33,120
— EU:s andel 24,973 -10,000 14,973
— Statlig medfinansiering 30,147 -12,000 18,147

2015 I tilläggsb. -22 000 000
2015 budget 55 120 000
2014 III tilläggsb. -14 000 000
2014 budget 17 800 000