Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       40. Naturresursekonomi
          63. Forststyrelsen

Statsbudgeten 2015

01. Förvaltning och forskningPDF-versio

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas högst 800 000 euro till utveckling av ett elektroniskt system som förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina och högst 800 000 euro till främjande av övrig livsmedelsexport.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av löneutgifter för visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken.

Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år.

Förklaring:Avsikten är att använda 800 000 euro av tilläggsanslaget till utveckling av ett elektroniskt system som förmedlar utförselintyg mellan Finland och Kina. Enligt beräkning behövs för planering och införande av systemet ett årsverke. Genom den elektroniska hanteringen av utförselintyg blir exportdeklarationer lättare och snabbare. Dessutom förbättrar det elektroniska systemet utredning av ett dokuments äkthet och skapar förutsättningar för centraliserad och enhetlig registrering av uppgifter.

De ekonomiska sanktioner som Ryssland den 7 augusti 2014 införde för ett år har stoppat största delen av Finlands livsmedelsexport till Ryssland. Den stagnerade exporten har redan påverkat producentpriserna negativt. Detta exceptionella läge förutsätter en effektivisering av åtgärderna för exportfrämjande. Avsikten är att tilläggsanslaget på 800 000 euro ska användas till främjande av Finlands livsmedelsexport.


2015 I tilläggsb. 1 600 000
2015 budget 669 000
2014 budget 669 000
2013 bokslut 669 000