Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2015

90. IdrottsverksamhetPDF-versio

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att beloppet på pensionen i enlighet med lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) är 1 324,32 euro i månaden.

Förklaring:Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 148 194 000
2014 budget 147 448 000
2013 bokslut 145 312 935