Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2015

80. Konst och kulturPDF-versio

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 70 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av avlönande av visstidsanställd extra arbetskraft till följd av det nya statsunderstödssystemet.


2015 I tilläggsb. 70 000
2015 budget 4 382 000
2014 III tilläggsb. 90 000
2014 budget 4 511 000
2013 bokslut 4 908 000

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro.

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för samlings- och konserveringscentralen så att detta årligen föranleder en ökning av hyresutgifterna på högst 2 200 000 euro från och med 2015.

Förklaring:Fullmakten ersätter den fullmakt som i den första tilläggsbudgeten för 2014 beviljats för att hyra lokaler för samlings- och konserveringscentralen.


2015 I tilläggsb. 100 000
2015 budget 19 422 000
2014 III tilläggsb. 250 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 19 543 000
2013 bokslut 24 513 000