Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2015

40. Högskoleundervisning och forskningPDF-versio

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 820 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag föranleds av kostnader för förnyande av arkivkartonger i dåligt skick innan materialet flyttas till det nya centralarkivet som ska byggas i S:t Michel. Projektets effekt på sysselsättningen är 10 årsverken.


2015 I tilläggsb. 820 000
2015 budget 18 688 000
2014 budget 19 102 000
2013 bokslut 19 554 000

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 12 000 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av en ändring av det behov av anslag som användningen av fullmakten medför.


2015 I tilläggsb. -12 000 000
2015 budget 139 097 000
2014 budget 143 809 000
2013 bokslut 238 565 000