Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2015

30. VuxenutbildningPDF-versio

32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)

Under momentet dras det av 1 500 000 euro.

Förklaring:Avdraget är en överföring till moment 29.30.33 för kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas.


2015 I tilläggsb. -1 500 000
2015 budget 110 042 000
2014 III tilläggsb. -3 000 000
2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 124 843 000
2013 bokslut 117 855 890

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 29.30.32 för kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas.


2015 I tilläggsb. 1 500 000
2015 budget 57 440 000
2014 I tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 52 000 000
2013 bokslut 22 418 597