Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2015

20. YrkesutbildningPDF-versio

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder samt högst 650 000 euro till sänkning av avgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning.

Förklaring:Den företagsekonomiska avgiftsbelagda verksamheten vid Centret för sjösäkerhetsutbildning har under de senaste åren visat ett underskott, och prishöjningar har inte hittills kunnat täcka underskottet med beaktande av den begränsade kundkretsen och den exceptionellt tunga kostnadsstrukturen som beror på verksamhetens karaktär. Avsikten är att i fortsättningen ordna utbildningen så att de kostnader som föranleds därav kan täckas med de avgifter som tas ut för utbildningen.

Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 6 314 000
2014 budget 8 494 000
2013 bokslut 8 553 000