Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       20. Yrkesutbildning
       30. Vuxenutbildning
       80. Konst och kultur
       90. Idrottsverksamhet

Statsbudgeten 2015

10. Allmänbildande utbildningPDF-versio

01. Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)

Motiveringen till momentet kompletteras så, att anslaget även får användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Det föreslås inte något tilläggsanslag under momentet med anledning av det som anförts ovan.


2015 I tilläggsb.
2015 budget 46 754 000
2014 III tilläggsb. -400 000
2014 budget 50 924 000
2013 bokslut 49 443 000

30. Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 050 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 17 325 000 euro för att utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.

Förklaring:Tilläggsanslaget är ett tillägg av engångsnatur för att utveckla kvaliteten på den allmänbildande utbildningen.


2015 I tilläggsb. 6 050 000
2015 budget 731 212 000
2014 II tilläggsb. 15 000 000
2014 budget 844 023 000
2013 bokslut 817 307 162