Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
            29. Arvonlisäveromenot
       10. Omistajaohjaus
       90. Muut menot

Talousarvioesitys 2015

22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 6 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston ja sen ministeriöiden selvitys- ja tutkimustoimintaan

2) selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien kulutusmenojen maksamiseen

3) valtionavustusten maksamiseen tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja muille vastaaville tutkimustoimintaa harjoittaville yhteisöille tutkimustoimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan valtioneuvoston kanslian henkilöstön palkkausmenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös määräaikaisen enintään 45 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen valtion virastoissa ja laitoksissa.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Momentille saa nettobudjetoida virastolle työnantajana maksetut tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Finanssipolitiikan arviointineuvoston menot (siirto momentille 28.30.02) -100
Siirto momentilta 28.30.02 35
Siirto momentilta 29.40.03 7
Siirto momentilta 30.20.(01) 285
Siirto momentilta 30.20.02 6
Siirto momentilta 30.40.(01) 79
Siirto momentilta 30.60.(01) 367
Siirto momentilta 30.70.(02) 46
Siirto momentilta 31.50.01 165
Siirto momentilta 32.20.01 98
Siirto momentilta 32.20.02 789
Siirto momentilta 32.20.05 19
Siirto momentilta 33.02.03 -36
Siirto momentilta 33.03.04 333
Siirto momentilta 33.03.50 190
Siirto momentilta 35.01.04 117
Sektoritutkimussäästö (HO) -1 000
Yhteensä 1 400

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 6 400 000
2014 talousarvio 5 000 000