Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

2.2. Julkisen talouden näkymätPDF-versio

Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, vaikka sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Matalasuhdanne heijastuu selvimmin valtiontalouteen, joka pysyy selvästi alijäämäisenä, mutta myös kuntasektori on alijäämäinen vaimean verotulokehityksen ja väestön ikääntymisestä aiheutuvien menojen kasvun vuoksi. Työeläkelaitosten ylijäämää heikentää kasvavat eläkemenot. Muiden sosiaaliturvarahastojen odotetaan pysyvän lähellä tasapainoa.

Julkisyhteisöjen menojen samoin kuin niiden saamien verojen suhde kokonaistuotantoon nousee edelleen v. 2014. Sopeutustoimet ja viriävä talouskasvu kääntävät menoasteen laskuun v. 2015. Julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosentin rajan v. 2015.

Julkisen talouden keskeisiä tunnuslukuja kansantalouden tilinpidon mukaan

  2011 2012* 2013* 2014** 2015** 2016**
             
Suhteutettuna bruttokansantuotteeseen, %            
Verot ja sosiaaliturvamaksut 42,1 42,9 44,0 44,4 44,3 44,5
Julkisyhteisöjen menot 54,4 56,3 57,8 58,5 58,2 57,9
Nettoluotonanto -1,0 -2,1 -2,3 -2,7 -2,4 -1,7
Valtionhallinto -3,2 -3,7 -3,5 -3,4 -2,6 -2,3
Paikallishallinto -0,5 -1,1 -0,8 -0,8 -1,1 -1,1
Työeläkelaitokset 2,7 2,4 1,9 1,7 1,5 1,8
Muut sosiaaliturvalaitokset 0,0 0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0
Perusjäämä -1,0 -1,9 -2,3 -2,4 -2,2 -1,6
Rakenteellinen jäämä -1,0 -1,2 -0,8 -1,2 -1,3 -1,2
Julkisyhteisöjen velka 48,5 53,0 55,9 59,6 61,2 62,1
Valtionvelka 40,5 42,2 44,6 47,6 48,5 49,0

Keskeiset muutokset suhteessa kevään julkisen talouden suunnitelmaan

Suurimmat erot kevään 2014 julkisen talouden suunnitelmaan tulevat muuttuneesta tilastopohjasta ja makrokuvasta. Päätösperäisissä toimenpiteissä on otettu huomioon pääministeri Stubbin hallitusohjelman mukaisia muutoksia sekä eräitä talousarvioesityksessä päätettyjä uudelleenkohdennuksia.

Makroennusteen muutokset ovat heikentäneet valtion rahoitusasemaa, mutta toisaalta päivittynyt tilastopohja on parantanut sitä. Paikallishallinnon ennusteen muutokset ovat kokonaisuutena pieniä kevääseen 2014 verrattuna, ja ennusteessa on rahoitusasemaan vastakkaisiin suuntiin vaikuttavia tekijöitä. Työeläkelaitoksissa isohkot muutokset tulevat pitkälti muuttuneesta tilastopohjasta sekä makrokuvan muuttumisesta. Alentunut korkotaso pienentää työeläkelaitosten omaisuustuloja, ja palkkasumman hidas kasvu vaimentaa maksutulojen kehitystä, mitkä näkyvät heikentävinä tekijöinä työeläkelaitosten nettoluotonannossa.

Julkisen talouden rahoitusasemaan vaikuttavat muutokset suhteessa kevään 2014 julkisen talouden suunnitelmaan

Kansantalouden tilinpidon mukaan, % BKT:sta 2014 2015
     
Julkisen talouden tasapaino, huhtikuu 2014 -2,4 -1,4
Valtio:    
Muuttuneen tilastolähtökohdan vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,3 0,3
Muuttuneen makroennusteen vaikutus tulo- ja menoarvioon -0,1 -0,2
Päätösperäisten toimenpiteiden vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,0 -0,1
Muutos korkomenoarviossa 0,0 0,0
Muiden tekijöiden vaikutus 0,0 0,0
Paikallishallinto:    
Muuttuneen tilastolähtökohdan vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,0 0,0
Muuttuneen makroennusteen vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,0 0,0
Päätösperäisten toimenpiteiden vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,0 0,0
Muiden tekijöiden vaikutus 0,0 0,0
Työeläkerahastot:    
Muuttuneen tilastolähtökohdan vaikutus tulo- ja menoarvioon -0,2 -0,2
Muuttuneen makroennusteen vaikutus tulo- ja menoarvioon -0,3 -0,3
Päätösperäisten toimenpiteiden vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,1 -0,1
Muiden tekijöiden vaikutus 0,0 0,0
Muut sosiaaliturvarahastot:    
Muuttuneen tilastolähtökohdan vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,0 0,0
Muuttuneen makroennusteen vaikutus tulo- ja menoarvioon -0,1 -0,2
Päätösperäisten toimenpiteiden vaikutus tulo- ja menoarvioon 0,0 0,0
Muiden tekijöiden vaikutus 0,0 0,0
Julkisen talouden tasapaino, syyskuu 2014 -2,7 -2,4