Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
          6.1. Hallinnon toimintatapojen, rakenteiden ja prosessien kehittäminen
          6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminen
          6.3. Valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikka
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

6.2. Julkisen hallinnon ICT-toiminnan kehittäminenPDF-versio

Valtiovarainministeriö vastaa julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen (ICT) toiminnan kehittämisestä ja ohjauksesta. Vuonna 2015 saatetaan loppuun valtion virastojen ja laitosten toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirrot Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtoriin. Julkisen hallinnon tietovarantojen avaamista kansalaisten, yritysten ja koko yhteiskunnan käyttöön jatketaan suunnitelmallisesti.

Kansallisen palveluarkkitehtuurin ja palveluväylän toteuttamista jatketaan. Vuonna 2015 julkaistaan kansalaisen näkymän beta-versio vähintään viiden rekisterin tai palvelun osalta. Valtiovarainministeriö ohjaa kansallisen tietoalan toimialat ylittävien tietoteknologisten palveluiden kehittämistä ja toimeenpanee kansallista tietopolitiikkaa. Tietoalan ohjauksen vahvistamisella ja kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisten toimialat ylittävien tietoteknologisten ratkaisujen toteutuksella pyritään vahvistamaan kansallista tietojärjestelmien yhteentoimivuutta erityisesti julkisessa hallinnossa.

Vuonna 2015 jatketaan valtionhallinnon ympärivuorokautisen tietoturvatoiminnan kehittämishanketta (SecICT) ja sen osana parannetaan havainnointi- ja reagointikykyä vakaviin sekä laajavaikutteisiin tieto- ja kyberhäiriötilanteisiin. Vuonna 2014 käynnistettyä SATU-hanketta jatketaan kehittämällä tietojärjestelmiä ja palveluita, jotka mahdollistavat valtion ylimmän johdon ja valtioneuvoston johtamistoiminnassa tarvittavan salassa pidettävän tiedon sähköisen käsittelyn turvallisuustilanteissa.

Valtiovarainministeriö osallistuu kuntasektorin verkostomaiseen tietohallintoyhteistyöhön ja sovittaa yhteen yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden sidosryhmien kanssa sekä tukee osaltaan kunta- ja palvelurakenteen ja julkisten palvelujen uudistamista. Vuonna 2015 jatketaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ICT-muutostukea ja Kuntatieto-ohjelmaa sekä varmistetaan Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelman) valmistuminen ja kehitettyjen palveluiden käyttöönotot.