Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
          4.1. Keskeiset veroperustemuutokset vuonna 2015
          4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitys
          4.3. Verotuloarvioiden riski- ja herkkyystarkastelu
          4.4. Verotuet
          4.5. Muiden tulojen arviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

4.2. Veronalaisten tulojen ja muun veropohjan kehitysPDF-versio

Verokertymiin vaikuttaa veroperustemuutosten ohella veropohjan kehitys, joka on puolestaan riippuvainen kansantalouden ja sen eri osien kehityksestä. Tuloarvioiden perustana käytetyt veropohjan kehitysarviot (oheinen taulukko) on johdettu talousarvioesityksen liitteenä olevan Taloudellisen katsauksen arvioista ja ennusteista.

Eräiden veronalaisiin tuloihin ja veropohjaan vaikuttavien tulo- ja kysyntäerien kehitysarviot

  2012201320142015
 vuosimuutos, % 
   
Veronalaiset ansio- ja pääomatulot 332
— palkkatulot 4112
— eläkkeet ja muut sosiaalietuudet 65
— pääomatulot -15103
Ansiotasoindeksi 3,22,21,41,2
Toimintaylijäämä -1,004
Kotitalouksien kulutusmenojen arvo 22
Arvonlisäveron pohja 3112
Bensiinin kulutus -3½-2-2½-2
Dieselöljyn kulutus -11
Sähkön kulutus  -1-54
Verollisen alkoholin kulutus -2-4½-2-2
Verotettavat uudet henkilöautot (kpl) 108 000100 000102 000106 000
Kuluttajahintaindeksi 2,81,51,11,5