Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2015

3.1. Finanssipolitiikan tavoitteetPDF-versio

Pääministeri Stubbin hallituksen finanssi- ja talouspolitiikkaa ohjaavat pääministeri Kataisen hallitukselta periytyneet konkreettiset tavoitteet pienentää valtiontalouden alijäämä korkeintaan yhteen prosenttiin ja kääntää valtion velka laskuun suhteessa kokonaistuotantoon vaalikauden loppuun mennessä.

Hallituksen politiikkaa ohjaa myös koko julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetettu tavoite korkeintaan 0,5 prosentin suuruisesta alijäämästä suhteessa kokonaistuotantoon keskipitkällä aikavälillä sekä EU:n perussopimuksessa määritetyt julkisen talouden alijäämän ja velan enimmäisviitearvot.

Finanssi- ja talouspolitiikan avulla pyritään täyttämään julkisen talouden kestävyysvaje. Kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi rakennepoliittisen ohjelman toteutuminen varmistetaan.

Lisäksi kasvun ja työllisyyden edellytyksiä vahvistetaan, ja valtiontaloutta sopeutetaan julkisen talouden suunnitelmassa keväällä 2014 ja hallitusohjelmassa kesäkuussa 2014 tehtyjen päätösten mukaisesti.