Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yleiset määräykset
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
            01. Valtion IT-strategian toteuttaminen
            20. Tuottavuuden edistäminen
       80. Ahvenanmaan maakunnan tukeminen
       90. Kuntien tukeminen
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

01. Valtion IT-strategian toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että kohdan 2) valtuutta talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämiseen, hankintaan ja ylläpitoon korotetaan 3 500 000 eurosta 4 400 000 euroon.

Selvitysosa: Määrärahan vähennys on siirtoa momentille 28.01.01 valtion talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän ylläpitomenoihin.

Valtuutta korotetaan 900 000 eurolla kattamaan myös tietojärjestelmän edellyttämän laitteiston ylläpitomenot ensimmäisen 10 käyttövuoden ajalta. Tietojärjestelmä ja sen edellyttämä laitteisto palvelevat talousarvioiden ja kehysten valmistelua ja kääntämistä ministeriöissä, eduskunnassa ja tasavallan presidentin kansliassa.


2010 III lisätalousarvio-61 000
2010 talousarvio27 000 000
2009 tilinpäätös15 450 000
2008 tilinpäätös13 050 000

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 2 500 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennyksestä 2 000 000 euroa on siirtoa momentille 26.20.01 Rajavartiolaitoksen rajatarkastuksen osittaiseen automatisointiin Helsinki—Vantaan lentoasemalla ja itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla ja 500 000 euroa siirtoa momentille 28.40.01 valtion aluehallintoviraston sähköisen asioinnin kehittämishankkeisiin.


2010 III lisätalousarvio-2 500 000
2010 talousarvio12 154 000
2009 tilinpäätös13 020 000
2008 tilinpäätös20 135 000