Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 26 488 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 27 168 27 976 26 688
Bruttotulot 1 191 200 200
Nettomenot 25 977 27 776 26 488
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 410    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 057    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnonalan rakenteen uudistaminen -645
Siirto momentille 23.01.02 -75
Siirto momentilta 29.01.23 39
Tuottavuustoimet -45
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -100
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -93
Palkkaliukumasäästö -43
Palkkausten tarkistukset 114
Toimintamenojen lisäsäästö -313
Toimintamenojen tuottavuussäästö -135
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.20.01) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 48
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -38
Yhteensä -1 288

2015 talousarvio 26 488 000
2014 talousarvio 27 776 000
2013 tilinpäätös 27 624 000