Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 12 535 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tietojärjestelmähankkeet 7 535 000
Muut tuottavuushankkeet 5 000 000
Yhteensä 12 535 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 25.40.01) 1 670
Asiakastietojärjestelmähanke (ATJ) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 25.40.01) -530
Kertaluonteinen säästö -15 000
Maaseutuviraston sähköinen hallinto (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.03) 700
Poliisin lupahallinnon sähköinen asiointi (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01) 875
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 8 500
Sähköisen hallinnon ja Terhikki-rekisterin uudistamishanke (SAMPO) (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 33.02.05) -825
Tasotarkistus 50
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 26 800
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.10.01) -13 900
Vesihuollon tiedonhankintahanke (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 30.40.21) 250
Vesihuollon tiedonhankintahanke (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 30.40.21) -150
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.21) 7 000
Viranomaisten kenttäjohtamisjärjestelmä (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 26.10.21) -4 000
Vähennys -10 000
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 35.01.21) -2 610
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2014 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 500
Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön (v. 2015 rahoitus) (siirto momentille 28.10.01) -500
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -20 000
Tasomuutos 13 700
Yhteensä -7 470

2015 talousarvio 12 535 000
2014 I lisätalousarvio -1 995 000
2014 talousarvio 20 005 000
2013 tilinpäätös 40 705 000