Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, %959095
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia> 333
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv877
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl1 192 0001 200 0001 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl10 72511 00011 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuusindeksi100102104
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, %0,250,10,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, %20,72323
Tullirikosten selvittämistaso, %80,68284
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. €24,92224
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, yhteensä2 2822 2402 140
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma222121
Sairauspoissaolot, pv/htv11,911,511
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus  13,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
    
Bruttomenot168 653166 869163 864
Bruttotulot1 477510510
Nettomenot167 176166 359163 354
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta10 500  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle10 799  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Alkoholijuomien laittoman maahantuonnin hillitseminen300
Auto- ja valmisteverotuksen tason säilyttäminen ja rikostorjunnan turvaaminen2 500
Pasilan muuttokustannukset (v. 2014 kertaluonteisen lisäyksen poisto)-1 800
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla750
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)-2 068
Palkkaliukumasäästö-273
Palkkausten tarkistukset891
Säästöpäätös-1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö-810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50)-2
Vuokramenojen indeksikorotus188
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-226
Tasomuutos-1 455
Yhteensä-3 005

2015 talousarvio163 354 000
2014 talousarvio166 359 000
2013 tilinpäätös167 475 000