Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              02. Tullin toimintamenot
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 354 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset

2) EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio

3) mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä

4) tullin käsikirjojen ja muiden vastaavien tuotteiden myynnistä saatavat julkaisupalkkiot

5) tullialan ammattitutkinnon valmistavasta koulutuksesta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2013
toteutuma
2014
tavoite
2015
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Sähköisten tuonti- ja vienti-ilmoitusten käsittelyaika: alle tunnissa käsiteltyjen osuus, % 95 90 95
Neuvonta-asiakastukipalveluiden odotusaika enintään, minuuttia > 3 3 3
Käteisasiakkaiden autoveroilmoitusten käsittelyajan mediaani, pv 8 7 7
Tullivalvonnan avainsuoritteet, kpl 1 192 000 1 200 000 1 200 000
Paljastetut tullirikokset, kpl 10 725 11 000 11 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi 100 102 104
Verojäämien osuus maksettavaksi määrätyistä veroista, % 0,25 0,1 0,1
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuus, % 20,7 23 23
Tullirikosten selvittämistaso, % 80,6 82 84
Takaisin saatu rikoshyöty, milj. € 24,9 22 24
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet, yhteensä 2 282 2 240 2 140
Henkilötyövuodet, harmaan talouden torjuntaohjelma 22 21 21
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,9 11,5 11
Työtyytyväisyysindeksi, 1—20 Työterveyslaitoksen tutkimus     13,1

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 168 653 166 869 163 864
Bruttotulot 1 477 510 510
Nettomenot 167 176 166 359 163 354
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 500    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 799    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholijuomien laittoman maahantuonnin hillitseminen 300
Auto- ja valmisteverotuksen tason säilyttäminen ja rikostorjunnan turvaaminen 2 500
Pasilan muuttokustannukset (v. 2014 kertaluonteisen lisäyksen poisto) -1 800
Toiminnan/valvonnan turvaaminen itärajan raja-asemilla 750
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -2 068
Palkkaliukumasäästö -273
Palkkausten tarkistukset 891
Säästöpäätös -1 000
Toimintamenojen tuottavuussäästö -810
Valtion vahingonkorvaustoiminnan keskittäminen (siirto momentille 28.50.50) -2
Vuokramenojen indeksikorotus 188
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -226
Tasomuutos -1 455
Yhteensä -3 005

2015 talousarvio 163 354 000
2014 talousarvio 166 359 000
2013 tilinpäätös 167 475 000