Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
              01. Puolustusministeriön toimintamenot
              21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 19 840 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
arvio
    
Taloudellisuus   
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)    
Puolustuspolitiikka3 6454 0311 834
Sotilaallinen maanpuolustus1 134315597
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen1 3169921 219
Sotilaallinen kriisinhallinta355164224
Ohjaustoiminnot11 5055 0096 298
Tukitoiminnot 10 18810 599
Yhteensä17 95520 69920 771
    
Tuottavuus   
Henkilötyövuodet tulosalueittain   
Puolustuspolitiikka313016
Sotilaallinen maanpuolustus1045
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1669
Sotilaallinen kriisinhallinta523
Ohjaustoiminnot874845
Tukitoiminnot 5768
Yhteensä149147146

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2013 osalta tukitoiminnot on vyörytetty tulosalueille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2013
toteutuma
2014
ennakoitu
2015
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,623,53,6
— naiset3,42  
— miehet3,77  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 23.01.02-75
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO)38
Palkkaliukumasäästö-24
Palkkausten tarkistukset62
Toimintamenojen lisäsäästö -235
Toimintamenojen tuottavuussäästö-101
Vuokramenojen indeksikorotus20
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-28
Yhteensä-343

2015 talousarvio19 840 000
2014 talousarvio20 183 000
2013 tilinpäätös20 145 000