Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2015 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2013
toteutuma
2014
arvio
2015
tavoite
       
Joutuisuus      
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk 1,9 2,0 2,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 1 791 2 000 2 000
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna 169 150 150
Tuottavuus      
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) 152 171 171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1) 828 827 827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 224 248 248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät) 1 215 1 223 1 223
Taloudellisuus      
— toimintamenot/ratkaisu, euroa 553,3 458,0 458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa 101,9 102,12 102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Bruttomenot 45 542 45 983 46 110
Bruttotulot 102 60 60
Nettomenot 45 440 45 923 46 050
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 708    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 097    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Valtakunnansyyttäjänvirasto 4 494
Paikalliset syyttäjäyksiköt 39 321
Yhteiset menot 2 235
Yhteensä 46 050

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -45
Harmaan talouden torjunta (HO) 1 000
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -31
Palkkaliukumasäästö -87
Palkkausten tarkistukset 224
Säästöpäätös -700
Toimintamenojen tuottavuussäästö -227
Vuokramenojen indeksikorotus 56
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -63
Yhteensä 127

2015 talousarvio 46 050 000
2014 talousarvio 45 923 000
2013 tilinpäätös 45 829 000