Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 220 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 45 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 464 000
Suomen YK-liitto, ml. YK-juhlavuosi 374 000
Saamelaisneuvosto 71 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 28 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki 160 000
Suomen Atlantti-seura 85 000
Crisis Management Initiative ry 320 000
Kuurojen Maailmanliitto 50 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 33 000
Yhteensä 1 650 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Crisis Management Iniative ry -69
Erityisavustus Suomen YK-juhlavuoteen 100
Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus -100
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -19
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki -7
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 3
Suomen Atlantti-seura -4
Suomen YK-liitto -10
Yhteensä -106

2015 talousarvio 1 650 000
2014 talousarvio 1 756 000
2013 tilinpäätös 1 733 284