Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 650 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 220 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 45 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 464 000
Suomen YK-liitto, ml. YK-juhlavuosi 374 000
Saamelaisneuvosto 71 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 28 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki 160 000
Suomen Atlantti-seura 85 000
Crisis Management Initiative ry 320 000
Kuurojen Maailmanliitto 50 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 33 000
Yhteensä 1 650 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Crisis Management Iniative ry -69
Erityisavustus Suomen YK-juhlavuoteen 100
Euroopan parlamentin Suomen edustajien vaaleihin liittyvä tiedotus -100
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -19
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki -7
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 3
Suomen Atlantti-seura -4
Suomen YK-liitto -10
Yhteensä -106

2015 talousarvio 1 650 000
2014 talousarvio 1 756 000
2013 tilinpäätös 1 733 284