Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 3 699 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -7
Palkkaliukumasäästö -7
Palkkausten tarkistukset 16
Toimintamenojen tuottavuussäästö -19
Vuokramenojen indeksikorotus 4
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -5
Yhteensä -18

2015 talousarvio 3 699 000
2014 talousarvio 3 717 000
2013 tilinpäätös 3 710 000