Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2008 kolmanneksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
            01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
            02. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2015

02. Lihantarkastustoiminnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 400 000 euroa.

Selvitysosa: Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa lihantarkastustoiminnasta. Momentin menot ja tulot on kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa nettobudjetoitu momentille 12.30.31. Nettobudjetoitavat tulot kertyvät Elintarviketurvallisuusviraston suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2008) perusteella. Lisäys aiheutuu mm. eräiden lihanteurastamoiden lakkauttamisesta vuonna 2008.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2008
varsinainen
talousarvio
2008
III lisätalousarvio
Yhteensä
    
Bruttomenot5 656+4106 066
Bruttotulot5 666-5 666
Nettomenot-10+410400

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2008
arvio
  
Maksullisen toiminnan tuotot5 666
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 206
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-540
Kustannusvastaavuus, %91


2008 III lisätalousarvio400 000
2007 tilinpäätös500 000