Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimistaPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 4 650 000 euroa.

Selvitysosa:Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien Hylje-aluksen peruskorjauksesta 4 000 000 euroa sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 500 000 euroa.

Korotetun öljysuojamaksun perimistä on jatkettu vuosille 2013—2015.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2015 talousarvio 4 650 000
2014 talousarvio 6 150 000
2013 tilinpäätös 1 296 313