Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Ammattikorkeakouluopetus
         60. Tiede
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 425 000 euroa.

Selvitysosa:Valtion ammatilliset erityisoppilaitokset (Alavuden erityisammattikoulu, Arlainstituutti, Aura-instituutti, Kuhankosken erityisammattikoulu ja Perttulan erityisammattikoulu) siirretään 1.1.2009 lukien osaksi yksityisiä erityisopetuksen järjestäjiä.

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus tuottaa merenkulkuelinkeinon ja vesillä liikkuvien kansalaisten turvallisuustasoa parantavaa ja ylläpitävää sekä ympäristöonnettomuuksia ehkäisevää turvallisuuskoulutusta. Tavoitteena on, että vuonna 2009 Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus kouluttaa 2 700 henkilöä. Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen Upinniemen palokoulutuskeskus antaa palokoulutusta, joka on edellytyksenä merenkulkijoilta vaadittavien pätevyyksien saamiseksi ja ylläpitämiseksi. Vuosittain koulutukseen otetaan yli 1 100 henkilöä.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria sekä poro- ja muita luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielen oppimateriaalin tuottamista. Koulutuskeskuksen erityistehtävänä on palvella Euroopan unionin ainutta alkuperäiskansaa. Vuonna 2009 koulutuskeskuksen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä on noin 140 ja ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijatyövuosimäärä noin 30.

Henkilötyövuodet      
  2007
toteutuma
2008
arvio
2009
tavoite
       
Ammatilliset erityisoppilaitokset 491,6 491 -
Saamelaisalueen koulutuskeskus 72,7 73 73
Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus 26,4 27 27
Yhteensä 590,7 591 100

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)      
  2007
toteutuma
2008
budjetoitu
2009
varsinainen
talousarvio
       
Bruttomenot 35 503 37 456 9 925
Bruttotulot 3 106 2 300 1 500
Nettomenot 32 397 35 156 8 425
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 621    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 525    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Palkkojen tarkistukset (missä kertaluonteista vähennystä 4 000 euroa) 1 022
Tuottavuustoimet (-0,6 htv) -26
Muut muutokset -27
Siirto momenteille 29.20.30 ja 29.30.31, valtion erityisoppilaitosten siirtyminen osaksi muita ammatillisen erityisopetuksen järjestäjiä -26 978
Yhteensä -26 009


2009 talousarvio 8 425 000
2008 II lisätalousarvio 722 000
2008 talousarvio 34 434 000
2007 tilinpäätös 32 301 000