Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullin tulot
              25. Metallirahatulot
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksutPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 19 846 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (tapaturmamaksut) 16 500 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 300 000
Vanhat liikelaitokset 46 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 550 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 19 846 000

Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen sekä Metsähallituksen vastuumaksun lakkaaminen.

Momentin nimike on muutettu.


2015 talousarvio 19 846 000
2014 talousarvio 20 410 000
2013 tilinpäätös 18 871 188