Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2013—2015

  v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
  1000 €%
 
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala13 02717 26059 43042 170244
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot13 02717 26059 43042 170244
25.Oikeusministeriön hallinnonala110 77196 160125 75029 59031
10.Tuomioistuintulot34 62427 01031 4004 39016
15.Yleisen edunvalvonnan tulot22 20022 2000
20.Ulosottomaksut75 92769 00072 0003 0004
99.Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot2201501500
26.Sisäministeriön hallinnonala31 93218 59914 920-3 679-20
98.EU:lta saatavat tulot 18 73018 14914 470-3 679-20
99.Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot13 2024504500
27.Puolustusministeriön hallinnonala4 3584 2262 416-1 810-43
01.Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot26880
20.Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista1818180
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot4 3144 2002 390-1 810-43
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala2 105 5782 203 2912 751 567548 27625
10.Tullin tulot3 9634 1624 013-149-4
11.Kuntien osuudet verotuskustannuksista142 653144 836141 097-3 739-3
12.Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista27 32627 74427 028-716-3
13.Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista21 76822 10121 531-570-3
20.Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot1 1003 2002 100191
25.Metallirahatulot13 72825 00020 000-5 000-20
(27.)Kehysvaraus IT-tuloihin0
(28.)Kehysvaraus valtion perimien maksujen tarkistamiseen0
50.Siirto valtion eläkerahastosta1 678 2981 732 0002 274 512542 51231
51.Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset131 637152 418170 30017 88212
52.Vakuutusmaksuja vastaavat maksut18 87120 41019 846-564-3
60.Työturvallisuusmaksu900900920202
87.Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta1 1001 1000
92.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot42 55752 00046 300-5 700-11
93.Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen9212 5002 90040016
99.Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot22 95518 12018 8207004
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala575 107565 111565 4193080
70.Opintotukitoiminnan tulot24 73520 30020 3000
88.Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista535 335540 811541 1193080
99.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot15 0374 0004 0000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala886 219618 9651 131 475512 51083
01.EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot532 907535 888534 003-1 8850
02.Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta312 34345 000556 000511 0001136
03.Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta7 5884 0005 0001 00025
04.EU:lta saatavat muut tulot04752 4922 017425
20.Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta9931 1201 080-40-4
32.Kasvinjalostusmaksut193380280-100-26
40.Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 9072 5002 90040016
41.Tenojoen kalastuslupamaksut4425005000
42.Hirvieläinten metsästysmaksut3 8623 4003 4000
44.Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 8 9219 4629 5801181
45.Riistanhoitomaksut10 16110 24010 2400
99.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot5 9026 0006 0000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala28 99617 76616 753-1 013-6
10.Liikenneviraston tulot28 94517 71616 143-1 573-9
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot51506105601120
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala451 201356 927183 797-173 130-49
20.Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot3 2632 7002 97027010
(30.)Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista2080
31.Palkkaturvamaksujen palautukset35 97836 32742 3276 00017
50.Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot290 524247 00070 000-177 000-72
99.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot121 22770 90068 500-2 400-3
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala544 752517 030522 7535 7231
02.Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 7131 4601 4600
03.Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot555005000
90.Raha-automaattiyhdistyksen tuotto413 295421 695426 2884 5931
98.Valtionapujen palautukset128 32293 20093 2000
99.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 3661751 3051 130646
35.Ympäristöministeriön hallinnonala122 08399 65074 150-25 500-26
10.Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista1 2966 1504 650-1 500-24
20.Siirto valtion asuntorahastosta117 00090 00066 000-24 000-27
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 7873 5003 5000
39.Muut sekalaiset tulot263 238230 500548 500318 000138
01.Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista92 852103 000105 0002 0002
02.Verotukseen liittyvät korkotulot67 05875 00075 0000
04.Siirrettyjen määrärahojen peruutukset98 20450 000366 000316 000632
10.Muut sekalaiset tulot5 1242 5002 5000
Yhteensä5 137 2644 745 4855 996 9301 251 44526