Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2003 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
          Brutto- ja nettobudjetointi
       Menomomentteja koskevat yleiset määräykset
            Menojen ja tulojen kohdentaminen varainhoitovuoteen kuuluviksi
            Vakiosisältöiset menomomentit
            Toimintamenomäärärahat
         Menojen laadun mukaiset momentit
           Kulutusmenot (01-29)
           Siirtomenot (30-69)
                30-39. Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym.
                40-49. Valtionavut elinkeinoelämälle
                50-59. Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille
                60. Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle
                61-62. EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet
                63-65. Muut siirrot kotimaahan
                66-69. Siirrot ulkomaille
              Sijoitusmenot (70-89)
           Reaalisijoitukset (70-79)
           Lainat ja muut finanssisijoitukset (80-89)
           Muut menot (90-99)
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015