Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT40 043 310 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot12 069 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot8 877 000 000
02. Yhteisövero2 532 000 000
03. Korkotulojen lähdevero120 000 000
04. Perintö- ja lahjavero540 000 000
05. Pankkivero0
06. Voimalaitosvero0
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut17 849 500 000
01. Arvonlisävero16 932 000 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero760 000 000
03. Apteekkimaksut157 500 000
08. Valmisteverot7 163 000 000
01. Tupakkavero863 000 000
04. Alkoholijuomavero1 384 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero309 000 000
07. Energiaverot4 592 000 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero15 000 000
10. Muut verot2 853 000 000
03. Autovero993 000 000
05. Varainsiirtovero614 000 000
06. Arpajaisvero225 000 000
07. Ajoneuvovero957 000 000
08. Jätevero64 000 000
19. Muut veronluonteiset tulot108 810 000
02. Lästimaksut0
03. Ratavero5 450 000
04. Eräät viestinnän maksut28 783 000
05. Lentoliikenteen valvontamaksu11 100 000
06. Väylämaksut42 628 000
07. Katsastustoiminnan valvontamaksu7 329 000
08. Öljyjätemaksu4 000 000
09. Muut verotulot3 500 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu 3 020 000
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut3 000 000
12. SEKALAISET TULOT5 996 930 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala59 430 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot59 430 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala125 750 000
10. Tuomioistuintulot31 400 000
15. Yleisen edunvalvonnan tulot22 200 000
20. Ulosottomaksut72 000 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot150 000
26. Sisäministeriön hallinnonala14 920 000
98. EU:lta saatavat tulot 14 470 000
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot450 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala2 416 000
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot8 000
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista18 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot2 390 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala2 751 567 000
10. Tullin tulot4 013 000
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista141 097 000
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista27 028 000
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista21 531 000
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot3 200 000
25. Metallirahatulot20 000 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta2 274 512 000
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset170 300 000
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut19 846 000
60. Työturvallisuusmaksu920 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta1 100 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot46 300 000
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen2 900 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot18 820 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala565 419 000
70. Opintotukitoiminnan tulot20 300 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista541 119 000
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot4 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala1 131 475 000
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot534 003 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta556 000 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta5 000 000
04. EU:lta saatavat muut tulot2 492 000
20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta1 080 000
32. Kasvinjalostusmaksut280 000
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut2 900 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut500 000
42. Hirvieläinten metsästysmaksut3 400 000
44. Kalastuksenhoitomaksut ja viehekalastusmaksut 9 580 000
45. Riistanhoitomaksut10 240 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot6 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala16 753 000
10. Liikenneviraston tulot16 143 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot610 000
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala183 797 000
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot2 970 000
31. Palkkaturvamaksujen palautukset42 327 000
50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot70 000 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot68 500 000
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala522 753 000
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot1 460 000
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot500 000
90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto426 288 000
98. Valtionapujen palautukset93 200 000
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot1 305 000
35. Ympäristöministeriön hallinnonala74 150 000
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista4 650 000
20. Siirto valtion asuntorahastosta66 000 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot3 500 000
39. Muut sekalaiset tulot548 500 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista105 000 000
02. Verotukseen liittyvät korkotulot75 000 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset366 000 000
10. Muut sekalaiset tulot2 500 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET2 782 600 000
01. Korkotulot138 600 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille15 900 000
05. Korot muista lainoista87 000 000
07. Korot talletuksista6 500 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot29 200 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot2 149 000 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot2 149 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta150 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta150 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset345 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset345 000 000
15. LAINAT4 882 321 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat414 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille78 500 000
04. Muiden lainojen lyhennykset336 000 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta4 467 821 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta4 467 821 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 53 705 161 000