Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 37 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion lainanoton ja velanhallinnan valmistelusta, lainojen ottamisesta ja liikkeeseenlaskusta, lainojen takaisinmaksusta ja johdannaissopimuksista aiheutuvien menojen, asiantuntija- ym. palkkioiden sekä muiden lainanoton ja velanhallinnan toteuttamiseen liittyvien menojen maksamiseen

2) selvitys- ja maksujärjestelmien käyttökustannuksiin sekä lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä tuotto-obligaatioiden liikkeeseenlaskuista aiheutuviin mainonta- ja markkinointikuluihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon olemassa olevasta velkakannasta sekä vuosien 2014—2015 lainanotosta ja velanhoidollisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikkeeseenlasku-, myynti- ja markkinointikustannukset 21 400 000
Lunastus- ja asiamiespalkkiot 500 000
Saatujen käteisvakuuksien menot 14 000 000
Muut menot 1 200 000
Yhteensä 37 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lunastuspalkkioiden alennus -1 500
Yhteensä -1 500

2015 talousarvio 37 100 000
2014 talousarvio 38 600 000
2013 tilinpäätös 15 588 212