Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       23. Valtioneuvosto
              (22.) Kehittämistoiminta
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
            (05.) Kirkollisasiat
            (07.) Opetushallitus
         60.  (29.88) Tiede
         70. Opintotuki
            (88.) Tiede
         90.  (29.98) Liikuntatoimi
         91.  (29.99) Nuorisotyö
            (98.) Liikuntatoimi
            (99.) Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) opetusministeriön tilajärjestelyjen aiheuttamien kalusto- ja varustehankintojen sekä niiden suunnittelumenojen maksamiseen,

2) kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.


2007 talousarvio 1 000 000
2006 talousarvio 50 000
2005 tilinpäätös 1 500 000