Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2017 (RP 134/2016 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
       10. Trafiknätet
       20. Myndighetstjänster för trafiken
       40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
       50. Väder-, havs- och klimattjänster
            01. Meteorologiska institutets omkostnader
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

01. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Anslaget får även användas

4) till utgifter för att avlöna personal motsvarande högst sju årsverken för METNET/MOI-projektet.

Fullmakt

Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 1 536 000 euro.

Förklaring: Punkt 4 i beslutsdelen fogas som punkt 4 till andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och punkten Fullmakt i beslutsdelen ersätter punkten Fullmakt i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2017 budget45 184 000
2016 III tilläggsb.
2016 II tilläggsb.-229 000
2016 budget44 352 000
2015 bokslut48 928 000