Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

(21.) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Alkoholielinkeinorekisterin uusiminen (siirto momentille 33.02.05) -100
Siirto momentille 33.03.63 -82
Tuottavuusohjelmaan liittyvien vähennysten palautus (siirto momentille 33.02.05) -108
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) -1 406
Sektoritutkimussäästö (HO) -1 500
Tasomuutos 2 126
Yhteensä -1 070

2014 talousarvio 1 070 000
2013 tilinpäätös 1 000