Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Talousarvioesitys 2015

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänsterPDF-versio

28. Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 6 230 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det anslag som betalas till Folkpensionsanstalten för upprätthållandet av de riksomfattande informationssystemen för hälso- och sjukvården överförs från moment 33.01.25.


2012 II tilläggsb. 6 230 000
2012 budget 148 770 000
2011 bokslut 137 400 000
2010 bokslut 131 600 000