Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 30 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Takausvastuusuoritukset 20 000 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 5 500 000
Korkoavustukset 700 000
Yhteensä 30 200 000

2015 talousarvio 30 200 000
2014 talousarvio 30 200 000
2013 tilinpäätös 28 830 733