Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2015
toteutuma
2016
varsinainen
talousarvio
2017
esitys
       
Bruttomenot 21 980 22 008 20 858
Bruttotulot 487 400 400
Nettomenot 21 493 21 608 20 458
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 3 174    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 356    

Määrärahan arvioitu käyttö

  htv %
     
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 17 7
Ministeriön toimialan ohjaus ja toiminta- ja taloussuunnittelu sekä seuranta 62 26
Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 46 20
EU- ja kansainväliset asiat 22 9
Ministeriön muut erityistehtävät 17 7
Ministeriön sisäinen hallinto 36 15
Palkallinen poissaolo 35 15
Yhteensä 235 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rikosuhripalvelujen valtionavun hallinnointi (0,5 htv) 80
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) 153
Siirto momentille 25.01.05 (-1 htv) -30
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -14
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -82
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -281
Palkkaliukumasäästö -66
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -132
Toimintamenojen tuottavuussäästö -131
Toimintamenosäästö (HO 2015) -260
Työajan pidentäminen (Kiky) -185
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -28
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -174
Yhteensä -1 150

2017 talousarvio 20 458 000
2016 II lisätalousarvio -174 000
2016 talousarvio 21 608 000
2015 tilinpäätös 22 675 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 446 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 20 458 000 euroon nähden on 12 000 euroa, mistä 5 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmähankkeen menoihin ja 7 000 euroa siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.


2017 talousarvio 20 446 000
2016 III lisätalousarvio -6 000
2016 II lisätalousarvio -174 000
2016 talousarvio 21 608 000
2015 tilinpäätös 22 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 446 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen sekä oikeusministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 60 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.03 maastapoistamisen täytäntöönpanon valvontaan, 20 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.50 Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksen kokouspalveluita tukeviin laitehankintoihin ja 9 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.


2017 I lisätalousarvio -89 000
2017 talousarvio 20 446 000
2016 tilinpäätös 21 428 000
2015 tilinpäätös 22 675 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)

Momentilta vähennetään 89 000 euroa.