Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

50. VaalimenotPDF-versio

20. Vaalimenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vaalilain (714/1998) mukaisten yleisten vaalien ja menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetussa laissa (571/1987) tarkoitettujen valtiollisten kansanäänestysten toimittamisesta ja niihin liittyvästä tiedottamisesta ja tietopalvelusta, vaalitietojärjestelmän ja vaalivalmiuden ylläpidosta, vaalijärjestelmän ja vaalitietojärjestelmän kehittämisestä sekä äänestysaktiivisuuden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) siirtomenojen maksamiseen kunnille vaalilain 188 §:n 2 momentissa tarkoitettuna kertakorvauksena ja saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetuista saamelaiskäräjävaaleista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit (19.4.2015), vaalitietojärjestelmä, muut vaalimenot 8 309
Eduskuntavaalien kertakorvaus kunnille (2,1 euroa/äänioikeutettu, vähintään 2 400 euroa/kunta) 9 340
Saamelaiskäräjävaalit (syksy 2015) 250
Yhteensä 17 899

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eduskuntavaalit 2015 sekä saamelaiskäräjävaalit 2015 650
Yhteensä 650

2015 talousarvio 17 899 000
2014 talousarvio 17 249 000
2013 tilinpäätös 2 195 495