Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
       01. Ränteinkomster
       03. Dividendinkomster
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2015

01. RänteinkomsterPDF-versio

04. Räntor på statens lån till affärsverken

Under momentet avdras 7 300 000 euro.

Förklaring:Större amorteringar än beräknat på de s.k. balansräkningslån som beviljats Senatfastigheter sänker lånekapitalet och beloppet av den ränta som inflyter.


2006 tilläggsb. -7 300 000
2006 budget 83 200 000
2005 bokslut 86 622 632
2004 bokslut 91 296 705

07. Räntor på depositioner

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 32 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget beror på att uppskattningen av de genomsnittliga kassareserverna och ränteintäkten år 2006 har preciserats.


2006 tilläggsb. 32 500 000
2006 budget 62 500 000
2005 bokslut 94 648 173
2004 bokslut 96 860 681