Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

 euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-135 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-135 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-135 000 000
12. SEKALAISET TULOT-95 435 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala5 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä5 000 000
26. Sisäministeriön hallinnonala8 000 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä8 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala-1 050 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä5 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä-6 900 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala-116 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä-116 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala3 615 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä2 105 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä1 510 000
39. Muut sekalaiset tulot5 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä5 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET160 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset160 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä160 000 000
15. LAINAT72 096 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat103 425 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä103 425 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta-31 329 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä-31 329 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 661 000