Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2015

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -135 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -135 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -135 000 000
12. SEKALAISET TULOT -95 435 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 5 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 5 000 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 8 000 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä 8 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -1 050 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä 5 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä -6 900 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -116 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä -116 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 615 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 2 105 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 1 510 000
39. Muut sekalaiset tulot 5 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä 5 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 160 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 160 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 160 000 000
15. LAINAT 72 096 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 103 425 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 103 425 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -31 329 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -31 329 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 661 000