Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

24. Ulkoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän 996 000 euroa.

Selvitysosa:Ulkomailla sijaitsevat valtion omistamat tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöt siirtyivät ulkoministeriön omistajahallintaan 1.1.2017. Kiinteistöt ovat Villa Lante ja asunto Roomassa, Suomen Ranskan instituutti Pariisissa, Pohjoismaiden paviljonki (kolmasosa) ja Suomen Aalto-paviljonki Venetsian biennaalialueella sekä Suomen Ateenan instituutti asuntoloineen. Kiinteistöt on vuokrattu suomalaisille tiede- ja kulttuurisäätiöille niiden toimintaan ulkomailla.

Instituuttikiinteistöjen ylläpito- ja korjausmenot on budjetoitu momentille 24.01.20.


2022 talousarvio 996 000
2021 talousarvio 987 000
2020 tilinpäätös 975 796

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän 996 000 euroa.

99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot

Talousarvioesitys HE 146/2021 vp (27.9.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän 36 456 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät hallinnonalan viisumien käsittelymaksuista, kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien sekä kehitysavun palautuksista, YK:n sotilaallisesta kriisinhallinnasta maksamista palkkausmenokorvauksista, konsulisuojeludirektiivin (EU) 2015/637 johdosta toisilta jäsenvaltioilta mahdollisesti saatavista korvauksista, sekä muista tuloista, joita ei ole nettoutettu hallinnonalan menomomenteille.

Tuloista 771 000 euroa on EU:n osuus ministeriön kanssa tehtävistä yhteistoimintahankkeista. Yhteistoimintahankkeista saatavilla tuloilla katetaan ao. yhteistoimintahankkeiden menot, jotka budjetoidaan momentille 24.30.66.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Viisumien käsittelymaksut 32 000 000
Kehitysyhteistyön yhteistoimintahankkeiden tulot 771 000
Sotilaallisen kriisinhallinnan palkkausmenokorvaukset YK:lta 2 185 000
Muut tulot 1 500 000
Yhteensä 36 456 000

2022 talousarvio 36 456 000
2021 talousarvio 20 814 000
2020 tilinpäätös 28 727 512

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 216/2021 vp (18.11.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 616 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Muutos talousarvioesityksen 36 456 000 euroon nähden on 11 840 000 euroa, missä on otettu huomioon vähennyksenä 12 000 000 euroa viisumien käsittelymaksutulojen alentumisesta covid-19-pandemiasta johtuen ja lisäyksenä 160 000 euroa YK:lta saatavien palkkausmenokorvausten ja sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tuloista.


2022 talousarvio 24 616 000
2021 IV lisätalousarvio -9 400 000
2021 talousarvio 20 814 000
2020 tilinpäätös 28 727 512

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2021 vp (20.12.2021)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 616 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 81/2022 vp (25.5.2022)

Momentilta vähennetään 9 112 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 10 000 000 euroa Suomen edustustoista saatavien viisumien käsittelymaksutulojen vähentymisestä johtuen ja 47 000 euroa sotilaallisen kriisinhallinnan kurssitoiminnan tulojen vähentymisestä johtuen sekä lisäyksenä 935 000 euroa EU:n maksuosuudesta Nepalissa toteutettavasta Kestäviä vesi- ja sanitaatiopalveluita kaikille -yhteistoimintahankkeesta johtuen.


2022 II lisätalousarvio -9 112 000
2022 talousarvio 24 616 000
2021 tilinpäätös 9 359 066
2020 tilinpäätös 28 727 512

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2022 vp (28.6.2022)

Momentilta vähennetään 9 112 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 242/2022 vp (27.10.2022)

Momentilta vähennetään 3 386 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 3 500 000 euroa Suomen edustustoista saatavista viisumien käsittelymaksutuloista ja 43 000 euroa ministeriön ja Euroopan komission välisen Ukrainan opetussektorin yhteistoimintahankkeen hallintopalkkion kaksinkertaisesta budjetoinnista sekä lisäyksenä 157 000 euroa Suomen Murmanskin toimipisteen henkilökunnan asuntojen myynnistä saatavista tuloista.


2022 IV lisätalousarvio -3 386 000
2022 II lisätalousarvio -9 112 000
2022 talousarvio 24 616 000
2021 tilinpäätös 9 359 066
2020 tilinpäätös 28 727 512

 

Eduskunnan kirjelmä EK 53/2022 vp (25.11.2022)

Momentilta vähennetään 3 386 000 euroa.