Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
            54. Asumistuki
       20. Työttömyysturva
       40. Eläkkeet
       60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelutPDF-versio

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 80 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 73 000 000 euroa aiheutuu erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrän merkittävästä kasvusta ja 7 000 000 euroa tarkentuneesta asumistukijärjestelmän uudistamisen kustannusvaikutuksesta.


2015 IV lisätalousarvio80 000 000
2015 talousarvio847 300 000
2014 tilinpäätös740 100 000
2013 tilinpäätös670 000 000