Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

10. Maaseudun kehittäminenPDF-versio

41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on käytettävissä 18 000 000 euroa ja sitä arvioidaan tarvittavan enintään 15 000 000 euroa, minkä johdosta määrärahasta voidaan vähentää 3 000 000 euroa. Vähennys johtuu pääosin alhaisesta korkotasosta.


2015 IV lisätalousarvio -3 000 000
2015 I lisätalousarvio -14 800 000
2015 talousarvio 32 800 000
2014 tilinpäätös 12 516 618
2013 tilinpäätös 11 251 114

44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) perusteella maksettavaan väliaikaiseen kansalliseen lisätukeen, jolla helpotetaan maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Vuoden 2015 kolmannessa lisätalousarviossa on osoitettu 19 milj. euron määräraha maatalouden tuotantoedellytysten turvaamiseen. Komissio on päättänyt osoittaa Suomelle EU:n kokonaan rahoittamaa kriisitukea 8,9 milj. euroa, jota varten on varoja momentilla 30.20.41. Edellä mainitut lisätuet eivät ole kuitenkaan tämän hetken arvion mukaan riittäviä, minkä vuoksi momentille ehdotetaan lisäystä 1 000 000 euroa, jolloin edellä tarkoitetun, kokonaan kansallisesti rahoitetun ja maatalouden tuotantoedellytysten turvaamiseen osoitettavan tuen kokonaismääräksi tulee hallituksen vuoden 2015 kolmannen lisätalousarvioesityksen mukaisesti 20 milj. euroa.


2015 IV lisätalousarvio 1 000 000
2015 III lisätalousarvio 19 000 000
2014 tilinpäätös 20 000 000

64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 29 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaa on käytettävissä 33 120 000 euroa. Kun määrärahan tarpeeksi arvioidaan 4 120 000 euroa, määrärahaa voidaan vähentää 29 000 000 euroa. Ohjelmakauden 2014—2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettävien yritys- ja hanketukien sekä teknisen avun maksaminen ei ala vuoden 2015 aikana vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa arvioidulla tavalla.

Määrärahan vähennykset (milj. euroa)

Ohjelma Talousarvio I lisätalousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
         
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (ohjelmakausi 2014—2020) yhteensä 55,020 -22,000 -29,400 3,620
— josta tekninen apu 4,200 - -3,200 1,000
Ohjelmien korjaukset 0,100 - 0,400 0,500
Kaikki yhteensä 55,120 -22,000 -29,000 4,120

Määrärahojen arvioitu jakautuminen (milj. euroa)

  Talousarvio I lisätalousarvio IV lisätalousarvioesitys Yhteensä
         
Yhteensä, josta 55,120 -22,000 -29,000 4,120
— EU-osuus 24,973 -10,000 -14,133 0,840
— Valtion rahoitusosuus 30,147 -12,000 -14,867 3,280

2015 IV lisätalousarvio -29 000 000
2015 I lisätalousarvio -22 000 000
2015 talousarvio 55 120 000
2014 tilinpäätös 365 494