Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen käyttösuunnitelmaI lisätalousarvioIV lisätalousarvioMuutettu käyttösuunnitelma
      
01.Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio)993 000--59 000934 000
02.Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio)275 000--61 000214 000
03.Sotilastarkkailijatoiminnan menot3 355 000--887 0002 468 000
04.Resolute Support -operaatio, Afganistan7 612 000--3 000 0004 612 000
05.Irakin koulutusoperaation menot--+8 700 0008 700 000
06.Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio)47 000--47 000
07.Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot6 063 000--6 063 000
08.Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma9 500 000--8 430 0001 070 000
09.EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset181 000--181 000
10.EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot--+303 000303 000
11.EUTM/Somalian koulutusoperaation menot310 000--310 000
13.Atalanta-operaation menot250 000--250 000
15.Libanonin kriisinhallintaoperaation menot6 316 000-+4 000 00010 316 000
16.EUTM/Malin koulutusoperaation menot513 000--513 000
17.Malin YK-operaation menot (MINUSMA)240 000--240 000
19.Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot (EUFOR/RCA)1 040 000--1 040 000
20.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin1 863 000+8 864 000-566 00010 161 000
Yhteensä38 558 000+8 864 000-47 422 000

Selvitysosa: Käyttösuunnitelmaan lisätään kohdat 05. Irakin koulutusoperaation menot, jolle ehdotetaan 8 700 000 euron määrärahaa sekä 10. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot, jolle ehdotetaan 303 000 euron määrärahaa. Suunnitteluperusteena Irakin operaatiossa on käytetty 50 sotilaan noin kahdeksan kuukauden mittaista operaatiota ja Välimeren operaatiossa enintään 10 sotilaan enintään 12 kuukauden mittaista operaatiota. Lisäksi käyttösuunnitelmakohtaan 15. lisätään 4 000 000 euroa Libanonin operaation tarkentuneista suunnitteluperusteista johtuen. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20.

Käyttösuunnitelmakohdista 01., 02., 03., 04. ja 08 vähennetään yhteensä 12 437 000 euroa ja vastaava lisäys tehdään käyttösuunnitelmakohtaan 20.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 IV lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio8 864 000
2015 talousarvio38 558 000
2014 tilinpäätös57 266 000
2013 tilinpäätös61 478 000