Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2015

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2015 talousarvion Senaatti-kiinteistöjen tuloutusarviota nostetaan 210 milj. eurosta 370 milj. euroon. Lisäys on mahdollista Senaatti-kiinteistöjen myytyä omistajahallinnassaan olleita yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 tuloksen perusteella tuloutetaan vuonna 2015 150 milj. euroa aiemmin arvioidun 210 milj. euron sijaan.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä ja eduskunta on kesäkuussa hyväksynyt myynnin. Osakkeiden kauppahinta tuli suoritetuksi elokuussa 2015. Kauppahinta on yhteensä noin 217 milj. euroa, mikä tuloutetaan siitä saatujen korkotuottojen kanssa valtion talousarvioon.


2015 IV lisätalousarvio 160 000 000
2015 talousarvio 330 000 000
2014 tilinpäätös 270 000 000
2013 tilinpäätös 240 000 000