Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvoston kanslia
       01. Hallinto
            01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
            29. Arvonlisäveromenot
       90. Muut menot
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2015

01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentilta vähennetään 145 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (euroa)

  I lisätalousarvioIV lisätalousarvio Muutettu käyttösuunnitelma
     
1.Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteiset hallinto- ja palvelutehtävät (1.3.2015 alkaen)104 712 000-145 000104 567 000
2.Valtioneuvoston kanslian muut menot10 000 000-10 000 000
Yhteensä114 712 000-145 000114 567 000

Selvitysosa: Vähennys käyttösuunnitelmakohdasta 1. aiheutuu valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisen johdosta tehtävistä palkkaus- ja muiden menojen resurssitarkistuksista. Resurssisiirrot ehdotetaan siirrettäväksi oheisen taulukon mukaisesti:

Määrärahan siirrot (1 000 euroa)

  
Palkkausmenojen tarkistukset ja muut oikaisut (sisältäen lisäyksenä 2 htv:n siirron) (siirto momentille 24.01.01)-553
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 26.01.01) -104
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentilta 27.01.01)23
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 28.01.01)-95
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 29.01.01)-207
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 30.01.01)-56
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 31.01.01)-17
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 32.01.01)780
Palkkausmenojen tarkistukset ja kalustehankinnat (siirto momentilta 33.01.01)162
Palkkausmenojen tarkistukset (siirto momentille 35.01.01)-78
Yhteensä-145

2015 IV lisätalousarvio-145 000
2015 I lisätalousarvio
2015 talousarvio114 712 000
2014 tilinpäätös33 603 000
2013 tilinpäätös32 160 000