Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
            01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2015

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 160 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2015 talousarvion Senaatti-kiinteistöjen tuloutusarviota nostetaan 210 milj. eurosta 370 milj. euroon. Lisäys on mahdollista Senaatti-kiinteistöjen myytyä omistajahallinnassaan olleita yliopistokiinteistöyhtiöiden osakkeita.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2014 tuloksen perusteella tuloutetaan vuonna 2015 150 milj. euroa aiemmin arvioidun 210 milj. euron sijaan.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kauppakirjat Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n osakekannan myynnistä ja eduskunta on kesäkuussa hyväksynyt myynnin. Osakkeiden kauppahinta tuli suoritetuksi elokuussa 2015. Kauppahinta on yhteensä noin 217 milj. euroa, mikä tuloutetaan siitä saatujen korkotuottojen kanssa valtion talousarvioon.


2015 IV lisätalousarvio160 000 000
2015 talousarvio330 000 000
2014 tilinpäätös270 000 000
2013 tilinpäätös240 000 000